5 เทคนิค ป้องกันการติดเซลฟี่

ยุคนี้ คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา พากันถ่ายรูปตัวเองแล้วเอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่า “เซลฟี่” จนกลายเป็นเรื่องปกติ แต่มีจำนวนไม่น้อย ที่เสพติดการเซลฟี่แล้วเอาไปโพสต์ถี่ยิบ จนกลายเป็นเรื่องผิดปกติ จนนักจิตวิทยาต้องออกมาเตือน ว่าแค่ไหนจึงจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ และทำอย่างไรจึงจะไม่หมกมุ่นกับการเซลฟี่จนกลายเป็นสิ่งเสพติด

1.มองและยอมรับในความแตกต่างของคนที่ไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ข้อนี้สำคัญมาก เพื่อจะได้ไม่นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

2.ให้ความสำคัญกับคนรอบข้างที่เป็นสิ่งแวดล้อมจริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงใช้โลกออนไลน์และเซลฟี่ให้เหมาะสม ถูกเวลา

3.รู้จักระเบียบวินัย รู้จักควบคุมตัวเองในการใช้เวลาในโลกออนไลน์ ถ้ามีบุตรหลาน ผู้ปกครองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการควบคุมพฤติกรรมการถ่ายเซลฟี่ของตนเอง

4.รู้จักคบเพื่อนในโลกแห่งความเป็นจริง ฝึกทักษะทางสังคม เช่น การยิ้ม การชื่นชมคนอื่น รู้จักการแบ่งปัน

5.มั่นใจในเอกลักษณ์เป็นของตนเองในโลกแห่งความเป็นจริง ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น เช่น ออกกำลังกาย ดูหนัง ฟังเพลง ทำงานศิลปะ ทำอาหาร ทำงานบ้าน หรือจิตอาสาอื่นๆ เพื่อให้มองเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

คำเตือนหรือคำแนะนำทั้ง 5 ข้อ เพื่อผ่อนคลายการติดเซลฟี่ ใช้ได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย