20 ค็อกเทลกลิ่นกล้วยหอม

เหล้าลิเคียว (Liqueur) คือการนำเหล้ากลั่นไปผสมให้มีกลิ่นรสต่างๆ แล้วปรุงแต่งให้มีรสหวาน ทำการบรรจุขวดแล้วตั้งชื่อใหม่ โดยผู้ผลิตเหล้าลิเคียวแต่ละรายต่างมีสูตรลับที่ปิดกั้นไม่เปิดเผยให้ใครรู้ โลกนี้จึงมีเหล้าลิเคียวอกมามากมายตามความใฝ่ฝันของนักทำเหล้า
แต่ถ้าให้สรุปอย่างกระชับย่อ เหล้าลิเคียวจำนวนมากเหล่านั้นต่างมีที่มาจากวัตถุดิบ 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ออกกลิ่นรสผลไม้ (Fruits Liqueurs) 2. กลุ่มกลิ่นรสเมล็ดของผลไม้เปลือกแข็ง (Nuts Liqueurs) 3. กลุ่มกลิ่นรสเครื่องเทศสมุนไพร (Herb and Spice) และ 4. กลุ่มครีม (Creams) โดยทุกกลุ่มล้วนใช้เหล้าหลักต่อไปนี้ในการปรุงแต่งเหล้าลิเคียว ได้แก่ เหล้าบรั่นดี (Brandy) เหล้าคอนยัค (Cognac) เหล้าวิสกี้ (Whisky) เหล้ารัม (Rum) และเหล้ากลิ่นชนิดอื่นๆ
เหล้าลิเคียวกำเนิดในยุคกลางขงอยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการใช้เหล้ากลั่นผสมสมุนไพรให้คนไข้ดื่มเป็นยารักษาโรค มีการเติมรสหวานให้ดื่มง่าย แต่จุดมุ่งหมายดังกล่าวถูกผู้ชื่นชอบสุราเป็น “เหล้าโอชะยอดนิยม”
ในวันนี้เหล้าลิเคียวมีการผลิตออกมาสารพัดชนิดแล้วแต่ผู้ผลิตจะนึกได้ว่าผลไม้ชนิดใดที่นักดื่มชื่นชอบ และกลิ่นรสแบบไหนที่มนุษย์อยากก๊ง
ในบรรดาเหล้วลิเคียวทั้งหลาย มีประเภทกลิ่นรสผลไม้ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีกลิ่นรสของส้มเขียวหวานเป็นซูเปอร์สตาร์ มีผู้ผลิตออกมาในชื่อต่างๆ ดังนี้ เช่น 1. Curacao 2.Triple Sec 3. Cointreau 4. Grand Marnier และ 5. Pimm’s เป็นต้น
ส่วนลิเคียวกลิ่นรสอื่น เช่น Crème de Cacao หอมกลิ่นโกโก้, Crème de Café หอมกลิ่นกาแฟ Crème de Cassis หอมกลิ่นแบล็กเคอร์แรนท์ Crème de Fraises หอมกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ Crème de Framboises หอมกลิ่นราสป์เบอร์รี่ และ Crème de Banana หอมกลิ่นกล้วยหอม ต่างก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะในปัจจุบัน เทรนด์ใหม่ของหนุ่มสาวหน้าใสกำลังชื่นชอบค็อกเทลที่มีลิเคียวกลิ่นกล้วยหอม หรือ Crème de Banana ขลุกขลิกอยู่ด้วยอย่างวุ่นวาย 20 สูตรต่อไปนี้คือสูตรไฉไลยอดโอชะ
สูตรที่ 1 Downhill Skier ทำง่ายมาก ใช้แก้วค็อกเทลหรือแก้วมาร์ติสเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้าลิเคียว Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้า Blackberry Liqueur 30 มิลลิลิตร เหล้า Blue Curacao 20 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 20 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 2 Intrigue Cocktail ค็อกเทลสูตร “เพื่อชู้รัก” แก้วนี้ทำง่ายมาก ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้าลิเคียว Crème de Banana 40 มิลลิลิตร กาแฟสดชงแล้ว 20 มิลลิลิตร ไวน์ Dry Vermouth 20 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 3 Jolly Roger ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้าลิเคียว Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้า Dark Rum 30 มิลลิลิตร น้ำมะนาวชง 80 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 4 Kama-kura ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้าลิเคียว Crème de Banana 60 มิลลิลิตร นำสับปะรด 60 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 5 Kiss My Monkey ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้าลิเคียว Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้าลิเคียว Passion Fruit Liqueur 40 มิลลิลิตร ไวน์ Dry Vermouth 20 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 6 La Vida Loca ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้า Cherry Brandy 40 มิลลิลิตร เหล้า Melon Liqueur 40 มิลลิลิตร เหล้า Coconut-Flavored Liqueur 40 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 7 Abe’s Tropical Night in Hell ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้า Godiva Liqueur 40 มิลลิลิตรเหล้า Vodka 40 มิลลิลิตร น้ำทับทิมสีเหลือง 2 0 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 8 A-kuna Matata ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 15 มิลลิลิตร เหล้า Coconut-Flavored Liqueur 15 มิลลิลิตร เหล้า Rum 15 มิลลิลิตร เหล้า Frangelico 15 มิลลิลิตร ครีม (Cream) 60 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 9 Banana Boomer ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 30 มิลลิลิตร เหล้า Apricot Brandy 15 มิลลิลิตร เหล้า Cherry Brandy 15 มิลลิลิตร น้ำสับปะรด 30 มิลลิลิตร น้ำส้มคั้น 30 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 10 Banana Baron ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้า Maraschino Liqueur 40 มิลลิลิตร เหล้า Anisette 40 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 11 Banana Bird ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 80 มิลลิลิตร เหล้า Triple Sec 2 ช้อนโต๊ะ ครีม 40 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 12 Banana Cow ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้า Rum 40 มิลลิลิตร ครีม 60 มิลลิลิตร น้ำทับทิมสีเหลือง 1 ช้อนโต๊ะ เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 13 Banana Irlandese สูตรนี้ไม่ใช้เหล้ากลิ่นกล้วยหอม แต่ใช้น้ำกล้วยหอมปั่น 80 มิลลิลิตร ผสมกับเหล้า Crème de Cacao ที่แช่เย็น ใส่แก้วค็อกเทล นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 14 Banana Mango ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้า Rum 40 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 20 มิลลิลิตร น้ำมะม่วงปั่น 20 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 15 Banana Cream ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องปั่น น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้า Dark Rum 40 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 16 Bananarama ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้า Vodka 20 มิลลิลิตร เหล้า Triple Sec 20 มิลลิลิตร ครีม 40 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 17 Banshee ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 60 มิลลิลิตร เหล้า Crème de Cacao 20 มิลลิลิตร 80 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 18 Barrel of Monkeys ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 40 มิลลิลิตร เหล้า Coconut-Flavored Liqueur 20 มิลลิลิตร เหล้า Rum 40 มิลลิลิตร ครีม 40 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 19 Beso de Limon ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 80 มิลลิลิตร เหล้า Rum 80 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 40 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้
สูตรที่ 20 Blue Bananas ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 5 ก้อน เหล้า Crème de Banana 30 มิลลิลิตร เหล้า Blue Curacao 30 มิลลิลิตร เหล้าวิสกี้ 30 มิลลิลิตร ไข่ขาว 1 ฟอง (แยกไข่แดงทิ้งไป) น้ำองุ่น 45 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว นำออกเสิร์ฟได้