15 ค็อกเทล สูตร Sloe Gin

ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจผิดๆ โดยคิดเอาเองว่า “เหล้าสโล จิน” (Sloe Gin) คือเหล้าตระกูล “จิน” (Gin) ประเภทหนึ่ง เพราะมีคำว่า Gin อยู่ในฉลากเหล้านั่นเอง

แท้จริงเหล้าสโล จินเป็นเหล้าสังกัดในตระกูล “ลิเคียว” (Liqueur) โดยเป็นลิเคียวประเภท “ฟรุตลิเคียว” (Fruit Liqueur) มีกลิ่นรสหอมผลไม้ป่าหลากหลายชนิด และมีความหวานในรสเหล้า ในขณะที่เหล้าจินเป็นสุรากลั่นที่ไม่มีรสหวานเลย และไม่ได้หอมกลิ่นผลไม้ป่าหลากหลายชนิด นอกจากหอมผลจูนิเปอร์ (Juniper) เท่านั้น โดยกลิ่นหอมของจูนิเปอร์คล้ายกับกลิ่นของเปลือกส้มโอ

ถูกแล้วครับ สโล จินไม่ใช่เหล้าจิน แต่เป็นฟรุตลิเคียว โดยเป็นเหล้าลิเคียวที่มีรสหวานค่อนข้างน้อย ไม่เหมือนเหล้าลิเคียวทั่วไปที่มีรสหวานจัดจนถึงหวานจัดจ้านมาก
คำว่า สโล จินเป็นคำเรียกในภาษาอังกฤษ แต่ในภาษาฝรั่งเศส เรียกสโล จินเป็นเหล้า “ปรือแนล” (Prunelle) โดยทั้งคำว่า Sloe Gin และ Prunelle ตามพจนานุกรมของภาษาทั้งสองต่างมีความหมายสองประการเหมือนกันคือ

  1. เป็นพืชพันธุ์ผลไม้ป่าชนิดหนึ่งที่มีต้นเตี้ยๆ มีผลเล็กๆ และเป็นพวง สีดำม่วงคล้ายลูกหว้าไทย
  2. หมายถึง “สีแดงที่ไม่แดงบริสุทธิ์” โดยมีสีอื่นปนอยู่ในสีแดงนั้น เช่น แดงดำ แดงม่วง แดงปนเขียว และแดงปนน้ำเงิน เป็นต้น

ความหมายทั้งสองข้างต้นดังกล่าว ตรงกับคุณสมบัติของเหล้าสโล จินและเหล้าปรือแนลเป๊ะๆ

“ตรงกันเป๊ะๆ” เพราะสโล จิน เป็นเหล้าที่ปรุงแต่งจากผลไม้ป่าลูกเล็กๆ ที่เรียกว่า “ผลสโล” (Sloe) ผสมกับผลไม้ป่าลูกเล็กๆ ในตระกูล Blackthorn อื่นๆ อย่างหลากหลาย และเหล้ามีสีแดงดำ หรือแดงม่วง และแดงน้ำเงิน

กรรมวิธีผลิตเหล้าสโล จินมีหลายกรรมวิธี ในประเทศอังกฤษจะใช้เหล้าจินเป็นสารตั้งต้น แล้วผลิตซ้ำโดยนำผลสโลร่วมกับ

ผลไม้ประเภทเบอร์รี่อื่นๆ ในตระกูล Blackthorn มาร่วมปรุงแต่ง แล้วเติมน้ำเชื่อมให้เกิดความหวาน จนกลายเป็นเหล้าประเภทใหม่ สังกัดในตระกูลลิเคียว เรียกชื่อว่า สโล จิน

ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสมีการผลิตเหล้าปรือแนลหรือสโล จินในหลายแคว้น เช่น แคว้น Loir แคว้น Burgundy และแคว้น Alsace เป็นต้น โดยใช้ฟรุตบรั่นดี (Fruit Brandy) หรือที่ฝรั่งเศสเรียกว่า “โอ เดอ วี” (Eau de Vie) ที่แปลว่า “น้ำอมฤตแห่งชีวิต” เป็นสารตั้งต้น จากนั้นผลิตซ้ำโดยนำผลไม้ตระกูล Blackthorn มาเคล้าผสม

ส่วนประเทศอื่นๆ ถ้ามีการผลิตเหล้าสโล จิน มักจะใช้เหล้าวอดก้า (Vodka) เหล้าอะกาวิต (Akavitte) บ้าง และเหล้าขาว (Arrack) เป็นสารตั้งต้น

ตลาดสุราในวันนี้ มีการผลิตเหล้าสโล จินกันในประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก แต่ดาวเด่นของผู้ผลิตสโล จินหรือปรือแนล ได้แก่ บริษัท Gordon’s และบริษัท Hawker’s ของอังกฤษ บริษัท Garnier และบริษัท Cusenier ของฝรั่งเศส

การดื่มเหล้าสโล จินนั้น สามารถดื่มได้โดยลำพัง ไม่ต้องผสมกับอะไร คือดื่มโดยไม่ตองแช่ แต่ใช้อุณหภูมิห้อง เหมือนดื่มไวน์แดง แต่ถ้าจะดื่มโดยผสมกับ Sparkling Wine หรือไวน์มีฟองที่แช่เย็นๆ ก็จะโอชะไปอีกแบบ

แต่ในปัจจุบันบาร์เทนเดอร์ทั้งหลายได้คิดสูตรค็อกเทลที่ใช้เหล้าสโล จินเป็นเหล้าหลักออกมามากมาย โดยมี 15 สูตรต่อไปนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด คือ

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 1 Sloe Brandy ใช้แก้ววิสกี้ทรงสูงเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 80 มิลลิลิตร เหล้า Brandy 80 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 2 Sloe Hand ใช้แก้ววิสกี้ทรงสูงเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 40 มิลลิลิตร เหล้า Vodka 30 มิลลิลิตร น้ำส้มคั้น 80 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 10 มิลลิลิตร น้ำทับทิมสีแดง 1 ช้อนโต๊ะ เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 3 Sloe Gin Sin ใช้แก้ววิสกี้ทรงสูงเป็นภาชนะ ใส่น้ำแข็ง 3 ก้อน เติมเหล้า Sloe Gin 40 มิลลิลิตร เหล้า Orange Liqueur 40 มิลลิลิตร เติมโซดากลิ่นมะนาวจนเต็มแก้ว คนให้เข้ากัน เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 4 New York Slammer ใช้แก้ววิสกี้ทรงเตี้ยเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 30 มิลลิลิตร เหล้า Amaretto 30 มิลลิลิตร เหล้า Southern Comfort 30 มิลลิลิตร เหล้า Triple Sec 30 มิลลิลิตร น้ำส้มคั้น 30 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 5 Luna City ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 40 มิลลิลิตร เหล้า Passion Fruit Liqueur 40 มิลลิลิตร น้ำผลไม้ (ที่ชอบ) 60 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 6 Love ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 80 มิลลิลิตร น้ำเชื่อมราสป์เบอร์รี่ 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่ 1 ฟอง เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 7 Kiss the Boys ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 40 มิลลิลิตร เหล้า Brandy 40 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่ 1 ฟอง (เอาเฉพาะไข่ขาว) เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 8 County Fair ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 30 มิลลิลิตร เหล้า Melon Liqueur 30 มิลลิลิตร โซดารสมะนาว 80 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 9 Arabian Sunset ใช้แก้วแชมเปญเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 40 มิลลิลิตร ครีม 60 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว รินเหล้า Blue Curacao 1 ช้อนโต๊ะอยู่ชั้นบน เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 10 Aunt Flo ใช้แก้วแชมเปญเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 60 มิลลิลิตร น้ำส้มคั้น 20 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 20 มิลลิลิตร ไข่ไก่ 1 ฟอง (ใช้เฉพาะไข่ขาว) เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เหยาะน้ำตาลทรายขาวบนเครื่องดื่ม เติมโซดาจนเต็มแก้ว (ห้ามคน) เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 11 Peyton Place ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 30 มิลลิลิตร เหล้า Gin 20 มิลลิลิตร น้ำองุ่น 40 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เติมโซดาจนเต็ม เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 12 D.J. Special ใช้แก้วแชมเปญเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 20 มิลลิลิตร เหล้า Vodka 20 มิลลิลิตร เหล้า Triple Sec 20 มิลลิลิตร เหล้า Amaretto 20 มิลลิลิตร น้ำสับปะรด 60 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 13 Johnnie Mack ใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 80 มิลลิลิตร เหล้า Triple Sec 40 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เติมโซดาจนเต็ม เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 14 Mysticใช้แก้วค็อกเทลเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 40 มิลลิลิตร เหล้า Triple Sec 10 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 30 มิลลิลิตร น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ น้ำแอปเปิ้ล 60 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้

ค็อกเทล Sloe Gin สูตรที่ 15 Red Devil ใช้แก้วแชมเปญเป็นภาชนะ นำส่วนผสมต่อไปนี้ใส่เครื่องเชก น้ำแข็ง 4 ก้อน เหล้า Sloe Gin 20 มิลลิลิตร เหล้า Triple Sec 20 มิลลิลิตร เหล้า Vodka 20 มิลลิลิตร น้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ น้ำส้มคั้น 80 มิลลิลิตร เชกให้เข้ากัน รินเฉพาะน้ำใส่แก้ว เสิร์ฟได้