เซ็กซ์ที่ดี…คือเซ็กซ์ที่ “พอดี”

คราวนี้เซ็กซี่โซนมาแบบขรึมๆ กรึ่มสาระเล็กๆ ด้วยเรื่องราวเชิงวิชาการด้านเพศศึกษา เกี่ยวกับ “ความพอดี” ของการมีเซ็กซ์ เพื่อความพึงพอใจของคู่รักคู่ใคร่ทั้งสองฝ่าย
จากข้อมูลที่แจ๊ซซี่ไปเจอมาเริ่มต้นว่า นักวิจัยเรื่องเพศได้ทำการสำรวจและศึกษา พบว่าค่าความถี่เฉลี่ยที่ดีในการมีเพศสัมพันธ์ ของคนที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี คือ 112 ครั้งต่อปี หรือประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่านั้น อยู่ที่ 69 ครั้งต่อปี และลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
นั่นเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวมของคนในโลกตะวันตก (ซึ่งอาจจะต่างจากคนในโลกตะวันออกก็เป็นได้) กระนั้นก็ตาม นักวิจัยเองก็มีคำถามตามมา ว่าทุกคู่สามารถใช้ตัวเลขแบบเดียวกันนี้ได้ไหม ซึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า “ไม่ได้” คำถามจึงตามมาอีกว่า “แล้วเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม”
นำไปสู่การศึกษาอีกชิ้น นั่นคือ “ มีเซ็กซ์มากน้อยแค่ไหนถึงจะดีต่อชีวิตคู่” ด้วยความคิดพื้นฐานว่า ถ้ายังใช้ชีวิตทางโลก คู่รักทั้งหลายต้องมีเพศสัมพันธ์กันเป็นประจำ แต่คงไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเลขที่ตายตัว ว่า ควรมีเซ็กซ์กันกี่ครั้งต่อสัปดาห์
เพราะแต่ละคู่ก็มีปัจจัยและปัญหา ที่ทำให้ต้องงดการร่วมเพศหรือมีเพศสัมพันธ์แตกต่างกัน เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระดับฮอร์โมนและความตื่นเต้นลดลง บางคู่ต้องเลี้ยงลูก ไม่มีเวลาแม้แต่จะนอน บางคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด นานๆ ได้เจอหน้ากันสักครั้ง หรือบางคู่ก็มีช่วงเวลาที่ต้องการไม่ตรงกัน ฯลฯ
คำตอบที่สรุปได้จากการศึกษาคือ “ควรมีเซ็กซ์เมื่อมีโอกาสหรือมีความต้องการ” แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าการบรรเลงเพลงรักบ่อย ๆ จะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น และชีวิตคู่มีความสุขมากขึ้น แต่การสำรวจคู่รักที่แต่งงานแล้วกลับพบว่า คู่ที่มีเซ็กซ์ 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่ได้มีความสุขมากกว่าคู่ที่มีเซ็กซ์สัปดาห์ละครั้งแต่อย่างใด
นั่นแสดงให้เห็นว่า การขึ้นสังเวียนรักบ่อยๆ โดยไม่ได้มาจากความปรารถนาจริง ๆ (ไม่ว่าจะทำตามหน้าที่หรือทำเพราะไม่มีอย่างอื่นให้ทำ) ก็ไม่ช่วยให้เกิดผลดีเสมอไป ควรเปิดใจคุยกัน และมีเซ็กซ์ตามความต้องการของทั้งสองฝ่ายดีที่สุด
ที่สำคัญ มันเป็นเรื่องปกติที่คู่รักที่คบกันมาหลายปีหรือแต่งงานกันมานานแล้ว จะมีเซ็กซ์กันน้อยลง โดยมีเหตุผลมาจากหลายๆ ปัจจัย อย่างไรก็ตาม ชีวิตคู่จะดีและมีความสุขได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเซ็กซ์เพียงอย่างเดียว ความรัก การเอาใจใส่ การเข้าใจซึ่งกันและกันก็สำคัญ การให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น ไม่ยิ่งหย่อนกว่าเรื่องเซ็กซ์ จะทำให้ชีวิตคู่พบกับความสุขสมทั้งกายและใจอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ ทุกคู่จึงต้องหา “จุดสมดุล” และ “ความพอดี” ให้เจอ จะมากจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็ไม่เป็นไร เพราะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน แต่ละคนแต่ละคู่ย่อมมีบุคลิกลักษณะ อารมณ์ นิสัย และองค์ประกอบต่างๆ ของตนเอง
ทันทีที่เจอ “ความพอดี” เซ็กซ์ที่ดี ชีวิตคู่ที่มีความสุข ก็จะติดตามมาเหมือนดั่งเงา

Couple Kissing Passionately On Bed