ระวังโรคใหม่! “ภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์”

คนทั่วไปมักเข้าใจว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจะต้องเกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือเชื้อเอดส์เท่านั้น แต่จริงๆ แล้วสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ อย่างโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์ซึ่งถือเป็นโรคใหม่ที่วงการแพทย์เพิ่งค้นพบ จากการวิจัยร่วมกันระหว่างแพทย์จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และไต้หวัน ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้เปรียบเหมือนกุญแจสำคัญ ที่ช่วยให้การรักษาของหมอเป็นไปอย่างถูกทิศทาง และแม่นยำ สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้รอดพ้นจากโรคร้ายได้มากขึ้น

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์ถือเป็นโรคค้นพบใหม่ อาการทางคลินิกต่างจากโรคเอดส์ รวมถึงมีความคล้ายคลึงกับโรคพุ่มพวงหรือโรคเอสแอลอี แต่ว่าโรคพุ่มพวงนั้น ร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้มายับยั้งเซลล์ไต ทำให้ไตผิดปกติไม่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ แต่โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่เอดส์ ร่างกายสร้างสารขึ้นมายับยั้งอินเตอร์เฟรอนแกรมมาของตัวเอง ซึ่งทำลายเซลล์ของตัวเองเช่นกัน

ตามรายงานบอกว่า โรคนี้ส่วนใหญ่จะพบมากในชาวเอเชีย สำหรับประเทศไทยนั้นพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด แต่ไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็ควรระมัดระวังไว้เช่นกัน