Q&A ทำอย่างไรให้ถึงจุดสุดยอด

Question:  เวลาที่ผมมีเซ็กส์กับแฟนเมื่อเสร็จพร้อมๆกันแล้วเธอก็ยังต้องการให้ผมใช้ปากทำ กับเธออีกโดยที่การทำแบบนี้ผมต้องใช้ลิ้นกับเธอซึ่งส่วนใหญ่เธอจะถึงจุดสุด ยอดได้แรงกว่าและบางครั้งมีน้ำอะไรก็ไม่รู้พุ่งฉีดออกมาเต็มหน้าผมเลย
แบบนี้มีอะไรผิดปกติหรือไม่ครับ

ชัยวัฒน์/นครปฐม

Answer: ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไร
การที่เธอมีการฉีดน้ำพุ่งออกมานั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่า  Female
Ejaculation  ที่ไม่ได้เกิดกับผู้หญิงทุกคน
นานๆจึงพบได้สักคนและเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ผู้หญิงคนอื่นเลียนแบบไม่ได้
แต่ก็แสดงว่าคุณสามารถทำให้เธอถึงจุดสุดยอดในจุดสุดยอดจากชิวหาพาเพลินของคุณจนเธอเกิดการถึงจุดสุดยอดที่เรียกว่า
Vaginal Orgasm ที่การถึงจุดสุดยอดแบบนี้ต่อมต่างๆภายในช่องคลอดจะกลั่นน้ำฉีดพุ่งออกมาพร้อมๆกันจนเหมือนการถึงจุดสุดยอดแบบที่ผู้ชายถึงนั่นเอง
แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะถึงจุดสุดยอดแบบที่เรียกว่า Clitorial Orgasm
เท่านั้นที่บางคนแค่ใจหวิวๆ
บางคนอาจจะมีการบีบรัดตัวของช่องคลอดและหัวใจเต้นแรงรวมทั้งเกิดการเสียวซ่านขึ้นสมอง
แต่ ผู้หญิงที่ถึงจุดสุดยอดแบบแฟนคุณเมื่อคุณใช้ปากทำต่อให้เธอนั้นก้มีความเป็น ไปได้ที่เธอชอบการกระทำแบบนั้นทำให้เธอจินตนาการตามคุณไปเวลาที่คุณทำออรัล ให้เธฮ
และขอตอบให้สบายใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำรักของคุณที่ผสมกับน้ำหล่อลื่นที่ส่วนนั้นของเธฮหรือน้ำที่หลั่งออกมาเวลาถึง
Vaginal Orgasm นั้นถ้าแฟนคุณไม่ได้มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่แล้วละก็ไม่มีอันตรายถ้าจะต้องรับประทานเข้าไป
สิ่ง ที่คุณควรจะต้องกระทำก่อนการร่วมรักกับเธฮก็คือการแปรงฟันให้สะอาดและถ้าจะ ให้ดีก็บ้วนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากเสียหน่อยเพื่อเพิ่มความ สะอาดในการให้บริการออรัลเซ็กส์ต่อแฟนคุณ